Pieśń miłosna Pana Ziemowita Szczerka
(czyli dla odmiany wypipkajamy inne wyrazy)


–, — — –, — — — — przaśnego buractwa
— –. — — — — –, —,
ordynarne chamstwo i prostactwo.

— — –. — — — — — „knajactwo”.

— — — — — –. — — — –.
hałastra — — –. — — — –, — — —
oprychy –, — — –. –, –, –, –,
— — –. — — –, — — — — — prostackiej.
— — — — — –. — –, –, buraczany –,
— — — –, prosty umysł –, –, kurwa,
— — –, — pedalstwo, pornolstwo — — — –,
pedały, — –!

— –. –, –, — — — — — –: — –.
Buractwo –, — odburaczać. — — — buraczane
–. –, — –, –, — — – — — –.
— — — — — chamstwa.

Zero — — — — — –,
kurwa, –, — –. Dognoić, zaorać, zakopać,
rozkurwić — nasrać –.

buracka –: — –! — –! — –! — –!

Zero — — — — — — — — –. —
arogancki i prostacki cham,
— — — rechotała –: — — — — –?.
— — — — — burakiem — –. — — —
prostackim, chamskim, — — — — –,
agresywnych i prostych, — — –, — — –,
— ciasnego, prostackiego — — — –.

— — — — –, gnojów
— — — — — — — –.
— — — — — –,
— — –. — — buraki –.

 

 

Tomasz Majeran