Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza

Ul. Probusa 9/4

Wrocław 50-242

E-mail: biuro@fundacja-karpowicz.org

Nr. tel.: (071) 7142380

KRS: 0000333054

NIP: 8982161630

REGON: 021026180

Nr rachunku bankowego:

37 2490 0005 0000 4500 2399 1207