Fundacja obecnie stara się o granty na  projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, które będą realizowane głównie w mniejszych ośrodkach miejskich. Jednym z naszych głównych celów statutowych jest wspieranie zrównoważonego dostępu do kultury i edukacji. Nasze działania realizujemy na terenie Dolnego Śląska.

Liczymy na wsparcie instytucji grantodawczych, jak również na osoby prywatne.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć, tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.