– Ja, natürlich, pod względem higieny dziecka Niemcy zajmują pierwsze miejsce na świecie – rzekł Frank z dumą. – Czy zwrócił pan uwagę na kolosalną różnicę między dziećmi niemieckimi a żydowskimi? – Dzieci  w gettach nie są dziećmi – odparłem. (Dzieci żydowskie nie są dziećmi, myślałem chodząc