Spotkanie odbyło się 19 lutego 2013 w Café Księgarni „Tajne Komplety, Rynek, ul.Przejście Garncarskie 2.