Kolegium Europy Wschodniej i Tajne Komplety zapraszają na spotkanie promujące książkę „Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną” które odbędzie się 11 marca (piątek) o godz. 17:00 w księgarni Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław.