(Spóźnione notatki o Języku korzyści Kiry Pietrek)