Jednoplanszówka przygotowana specjalnie dla Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza Karpowicza, reklamująca komiks It’s Not About That, scen. Bartosz Sztybor, rys. Piotr Nowacki, kolory: Łukasz Mazur, który opublikowany został staraniem wydawnictwa Centrala – Mądre komiksy.