Ośrodek „Pogranicze sztuk, kultur, narodów” i Fundacja Pogranicze oraz Café Księgarnia Tajne Komplety zorganizowały spotkanie wokół książki Hannah Arendt Rahel Varnhagen – Historia życia niemieckiej Żydówki z epoki romantyzmu. Udział wzięli: Katarzyna Leszczyńska i Krzysztof Czyżewski