Magda Szpecht

Spudłować lepiej. Rozmowa z Antonim Liberą

Magda Szpecht: W Pańskiej działalności przenikają się i łączą rozmaite dziedziny sztuki ? jest Pan pisarzem, tłumaczem, reżyserem teatralnym i znawcą twórczości Becketta. Występował Pan również na scenie. Które z tych działań daje Panu największą satysfakcję?

Dajmy do cholery bawić się chłopcom lalkami!

Z Agnieszką Wolny-Hamkało rozmawia Magda Szpecht