Redakcja Magazynu Materiałów Literackich ogłasza, iż do 20.09 .2010 przyjmuje teksty do 18. numeru. Numer będzie miał charakter dwujęzyczny, część tekstów ukaże się wraz z tłumaczeniem na język niemiecki.  Jeżeli posiadacie teksty z tłumaczeniem w tym języku będą one traktowane przez redakcję  priorytetowo.