Oleander

Marcin Kurek w Tajnych Kompletach – relacja wideo

Spotkanie z laureatem Nagrody Kościelskich, Marcinem Kurkiem. Spotkanie poprowadził Jacek Bierut. Marcin Kurek, urodzony w 1970 roku iberysta i tłumacz, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat Nagrody ?Literatury na Świecie? za przekład wierszy Joana Brossy.

„Oleander” w Tajnych

Jeszcze nie wystygnie jucha po czwartkowym Celebrity Deathmatch z Radosławem Kobierskim i Moniką Mosiewicz, a już następnego dnia, w piątek 29 października o godz. 19:00 obwieszczamy kolejny poetycki mityng w Tajnych Kompletach: spotkanie z laureatem Nagrody Kościelskich, Marcinem Kurkiem. Spotkanie poprowadzi Jacek Bierut.