Papieże a Żydzi

Kwestia śnieżek

Grzegorz XVI przywrócił też jedną praktykę, stosowaną za Leona XII: przymusowe kazania w Rzymie. Rozporządzeniem  początku lat czterdziestych kardynał wikariusz ponownie nałożył na Żydów obowiązek uczestnictwa w takich kazaniach. Aby nikt nie mógł się przed nimi uchylić, wszyscy Żydzi, którzy ukończyli dwanaście lat, zarówno mężczyźni, jak i

Izrael jest królem, mason jego pomocnikiem, a bolszewik wykonawcą

Tym, czym kierowali się Żydzi, była żądza krwi: „Krew, której potrzebowali do rytuałów świątecznych, wytoczyli do wielkiej srebrnej misy”. Na koniec zdarli odzież z ciała zakonnika i ją spalili, a zwłoki wynieśli do innego pomieszczenia.