(…) gdy Stalin pozostawał sojusznikiem Hitlera, płaszczyznę porozumienia trudno było sobie wyobrazić. Ogromny natomiast okazał się potencjał nieporozumień. Kolektywizacja i uprzemysłowienie zmodernizowały Związek Radziecki, w przeciwieństwie do kapitalistycznego Zachodu nie wyedukowano jednak ludności czy raczej konsumentów. Rządzący wschodnimi ziemiami Polski obywatele sowieccy spadali z rowerów, jedli pastę