Poeta żującego błota, skarconego starca: ale tu ruskiego poety potrzeba od zaraz.