Nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza ukazała się druga książka poetycka Sławomira Hornika „Południe pozdrawia północ”

Poezja Sławomira Hornika opiera się na związku liter i alfabetu – motywów, które rzadko pojawiają się we współczesnej literaturze.
Poeta wykorzystuje wszystkie wymiary słowa i pisma: wartości brzmieniowe i wizualne oraz wieloznaczność, by zarówno tropić tajemnice istnienia, jak i je sugestywnie kreować. Medytacja nad
słowem i pismem – skrytymi w nich mocami tworzenia i niszczenia – może być jednym z kluczy do odczytania jego wierszy. Ale z pewnością nie jedynym.

Magdalena Rabizo-Birek

Książka dostępna w księgarni Tajne Komplety we Wrocławiu oraz na stronie www.tajnekomplety.pl. Partnerem publikacji jest Strefa Kultury Wrocław w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

 

Sławomir Hornik
„Południe pozdrawia północ”
Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2019
ISBN: 978-83-949583-6-7
Liczba stron: 32
Oprawa miękka
Projekt graficzny i skład: Malwina Hajduk
Cena 15 zł