Algirdas Greimas

Pszczoły kontra kobiety na Litwie. Żadnego mięsa

Ten okres, określany zapożyczoną nazwą „miodowego miesiąca”, jest krótki, ale szczególnie znaczący: to czas przejścia, w trakcie którego młoda mężatka opuściwszy pod wpływem uwodzicielskiego Bubilasa dom rodzinny, musi spędzić kilka dni pod opieką Aust?ji, uosabiającej ideał gospodyni domu, praktykującej umiar i przyjmującej na siebie odpowiedzialność. Na planie

Pszczoły kontra kobiety na Litwie. Miód-krew

Ceremonia weselna zawiera inny epizod, który wydaje się interesujący, odbywa się najczęściej po nałożeniu nuometas, niekiedy tuż przed nałożeniem korony i jest dość obficie poświadczony w litewskiej części Prus Wschodnich, której świadectwa są cenne z względu na ich bezsprzeczną archaiczność. Charakteryzując się spożyciem napoju nazywanego „łzy marti”,

Pszczoły kontra kobiety na Litwie. Marti

Według Lkž [Lietuvi? kalbos žodynas – „Słownik języka litewskiego”, przyp. red.] użycie słowa marti [oznacza]: a) Marti nazywa się dziewczynę dość dojrzałą do małżeństwa, przyszłą żonę: Moja córka dorosła i stała się marti, ruta zakwitnie tworząc pąki. b) Marti nazywa się również ledwo poślubioną dziewczynę, która spędza