Anna Kałuża

[relacje:]Kreacje Krytyczne Unidyscyplinarność. A. Kałuża, J. Sowa w Tajnych Kompletach

Fragmenty spotkania „Unidyscyplinarność. Humanistyka bez dyscyplin(y)?” z dr Anną Kałużą oraz dr. Janem Sową w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2), 26.11.2012 . Prowadzenie: Marta Koronkiewicz oraz Paweł Kaczmarski. Rozmawiano o „przekraczaniu wprzód” modelu badań interdyscyplinarnych, o wyrywaniu się konkretnych badań z abstrakcyjnych ram dyscypliny oraz o

[relacja] Potrzeba (nowych) kategorii – panel w Tajnych Kompletach

15.10.2012 odbył się w księgarni Tajne Komplety panel dyskusyjny „Potrzeba (nowych) kategorii – panel w Tajnych Kompletach” iwaluw ramach Mikrofest ?Potrzeba (nowych) kategorii? występują: Anna Kałuża (UŚ), Piotr Śliwiński (UAM), Tomasz Kunz (UJ); prowadzenie: Paweł Kaczmarski (UWr).