Fragmenty spotkania „Unidyscyplinarność. Humanistyka bez dyscyplin(y)?” z dr Anną Kałużą oraz dr. Janem Sową w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2), 26.11.2012 . Prowadzenie: Marta Koronkiewicz oraz Paweł Kaczmarski.
Rozmawiano o „przekraczaniu wprzód” modelu badań interdyscyplinarnych, o wyrywaniu się konkretnych badań z abstrakcyjnych ram dyscypliny oraz o humanistyce przedkładającej istotne problemy i pociągające metafory nad ustalone konwencje. Zapytano też o to, gdzie kończą (albo gdzie zaczynają) badacze, którzy nie czują się związani z pojedynczą dziedziną na Uniwersytecie.

dr Anna Kałuża – ur. 1977, krytyczka literacka, pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego; współpracuje między innymi z „FA-artem” oraz „Nowymi Książkami”, jest autorką trzech książek krytycznoliterackich: „Woli odróżnienia”, „Bumerangu” oraz „Wielkich wygranych”.

dr Jan Sowa – ur. 1976, socjolog i tłumacz, pracuje w Katedrze Kultury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; związany między innymi z Korporacją (i magazynem) Ha!art oraz Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Jego ostatnia książka – „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” analizuje genezę cywilizacyjnego, społecznego i geopolitycznego zacofania dzisiejszej Polski.

***

Od roku akademickiego 2012/2013 cykl „Kreacje Krytyczne” jest wspólną inicjatywą miesięcznika „Odra”, czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” oraz Międzywydziałowego Koła Krytyki Marksistowskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.