Bartosz Suwiński

Majer, Orczyk-Wiczkowska, Bartosz Suwiński w Tajnych Kompletach – wideo

Relacja ze spotkania z autorami: Dawidem Majerem, Marzeną Orczyk-Wiczkowską, Bartoszem Suwińskim.

Bartosz Suwiński: Wiersze

Gra w zielone

Roczniki osiemdziesiąte w Tajnych

Najazd młodej poezji na wrocławski rynek. W najbliższą sobotę, 18 grudnia Dawid Majer, Marzena Orczyk-Wiczkowska i Bartosz Suwiński, poeci-debiutanci będą gośćmi spotkania autorskiego w księgarni Tajne Komplety.