– I pomyśleć – powiedział wuj – że ja się go wcale nie boję.