Czwarte spotkanie z cyklu ?Kreacje krytyczne? będzie poświęcone książce The Character of Criticism Geoffreya Harphama.