Czwarte spotkanie z cyklu ?Kreacje krytyczne? będzie poświęcone książce The Character of Criticism Geoffreya Harphama.

W dyskusji wezmą udział:

dr Julia Fiedorczuk – tłumaczka i krytyczka literatury, poetka, prozatorka; związana z Uniwersytetem Warszawskim. Znawczyni współczesnej poezji i krytyki amerykańskiej, wprowadziła do rodzimej dyskusji o literaturze pojęcia ?ekopoezji? i ?ekokrytyki?. Członkini Association for the Study of Literature and the Environment.

Jakub Majmurek – filmoznawca, krytyk filmowy i politolog. Członek zespołu ?Krytyki Politycznej?, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN.

Prowadzenie: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski (Krytyka Polityczna).

11 kwietnia, poniedziałek, godz. 16.00, księgarnia Tajne Komplety, wrocławski Rynek, Przejście Garncarskie 2.

Książka Harphama – w której szczególnie uważnie przyglądamy się rozdziałowi o Slavoju Żiżku – pyta o to, czym jest dzisiaj ?osobowość? krytyka, o jego podmiotową odpowiedzialność oraz o szczególne indywidualne piętno, które krytyk i filozof odciskają na swojej dziedzinie. Publikacja ukazała się w 2006 roku i nie była tłumaczona na polski.

Geoffrey Galt Harpham to krytyk i badacz literatury, znany z wnikliwej krytyki podstaw, na których opiera się dzisiejsza humanistyka (Language Alone: Critical Fetish of Modernity, 2002) oraz z refleksji nad miejscem etyki w literaturze i krytyce (Shadows of Ethics: Criticism and the Just Society, 1999). W 2011 wydał kolejną książkę – The Humanities and the Dream of America – w której stara się na nowo uzasadnić i wyjaśnić uprzywilejowaną rolę humanistyki we współczesnym społeczeństwie.

Cykl Kreacje krytyczne, współorganizowany przez Wrocławski Klub Krytyki Politycznej, 8. Arkusz ?Odry? oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr, poświęcony jest stylom współczesnej krytyki i krytycyzmu.