14. Nie szuka pogodzenia w tym, co wiosną rośnie, oko, co w słońcu siebie rozpoznaje. Dla Emily powietrze to sekret zmienności, a Issie gładką piekła pokrywą się zdaje.