[O tzw. życiu  uczuciowym Igora]- I.S.: Jeśli chodzi o środowisko, w którym się obracaliśmy z Adamem [Wiedemannem – przyp. red.], to nie ukrywałem się. Jakoś do telewizji nie chcieli mnie wpuścić, żebym się wycomingoutował.