W piątek  26.10.2012 , godz. 18.30 spotkanie z twórczością Maksa Herrmanna-Neissego oraz prezentacja książek Max Herrmann-Neisse. Czas pośredni. Wrocław z okazji 70-tej rocznicy śmierci poety.