W piątek  26.10.2012 , godz. 18.30 spotkanie z twórczością Maksa Herrmanna-Neissego oraz prezentacja książek Max Herrmann-Neisse. Czas pośredni. Wrocław z okazji 70-tej rocznicy śmierci poety.

Przekład, komentarz, wstęp: Beata Giblak i Wojciech Kunicki.

?? jakiego życzyłbym sobie czytelnika: zakochanego w poezji, skromnego przyjaciela literatury, zasadniczego, stosującego czyste reguły gry przeciwnika, sprawiedliwego fachowca, otwartego krytyka ? ludzi wszelkiego gatunku, klas społecznych, wieku i grup zawodowych??.

Café Księgarnia Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2.

Zaprasza się!