Dziewczyny z Metropoetici wylądowały we Wrocławiu: Julia Fiedorczuk, Sanna Karlstrom, Ana Pepelnik, Zoë Skoulding, Sigurbjorg Thrastardottir, Elżbieta Wójcik-Leese. Oto efekty ich pracy z tekstem i przestrzenią: FILM: KAROL PĘCHERZ MUZYKA: MICHAŁ LITWINIEC Więcej o projekcie METROPOETICA: www.metropoetica.org