Dziewczyny z Metropoetici wylądowały we Wrocławiu: Julia Fiedorczuk, Sanna Karlstrom, Ana Pepelnik, Zoë Skoulding, Sigurbjorg Thrastardottir, Elżbieta Wójcik-Leese.

Oto efekty ich pracy z tekstem i przestrzenią:

FILM: KAROL PĘCHERZ
MUZYKA: MICHAŁ LITWINIEC

Więcej o projekcie METROPOETICA: www.metropoetica.org