Instytut Filologii Polskiej KUL, Inicjatywa Dworzec Wschodni, Lubelskie Spotkania Literackie ?Miasto Poezji? zapraszają na panel dyskusyjny W ?laboratorium niemożliwości?. Jak czytać Karpowicza? W ramach Lubelskiego Festiwalu ?Miasto Poezji? zaproszeni poeci i krytycy będą dyskutować nad recepcją twórczości Tymoteusza Karpowicza, omawiając również trudności w lekturze, w świetle własnych