Instytut Filologii Polskiej KUL, Inicjatywa Dworzec Wschodni, Lubelskie Spotkania Literackie ?Miasto Poezji? zapraszają na panel dyskusyjny W ?laboratorium niemożliwości?. Jak czytać Karpowicza? W ramach Lubelskiego Festiwalu ?Miasto Poezji? zaproszeni poeci i krytycy będą dyskutować nad recepcją twórczości Tymoteusza Karpowicza, omawiając również trudności w lekturze, w świetle własnych doświadczeń czytelniczych.

W dyskusji wezmą udział: Joanna Roszak, Piotr Matywiecki, Marcin Sendecki i Bartosz Suwiński. Rozmowę poprowadzi Aleksander Wójtowicz.

Joanna Roszak
Ur. w 1981, polska pisarka, poetka, publicystka. Autorka tomów poetyckich ?Tintinnabuli? (2006), ?Którędy do morza?? (2008), ?Lele? (2009) i ?Wewe? (2011). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek: ?Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej? (2009), ?Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza? (2010), ?W cztery strony naraz. Portrety Tymoteusza Karpowicza?(2010).

Marcin Sendecki
ur. w 1967 r. w Gdańsku. Poeta rzeczy. Autor zaliczany do ścisłego grona najwybitniejszych twórców swojego pokolenia. W latach ?80 i ?90 związany z pismem ?bruLion?. Wraz z Marcinem Świetlickim i Marcinem Baranem wymyślił i zredagował w 1997 antologię ?Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler?. W swoim dorobku ma jedenaście książek poetyckich, począwszy od debiutanckiej ?Z wysokości? (1992), a na ?Farsz? (2011) skończywszy. Zbiór „Trap” otrzymał w 2009 roku nominację do Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii „książka roku”, w 2010 do tej samej nagrody nominowano tomik „22”, w 2012 „Farsz”.

Piotr Matywiecki
Ur. 1943 w Warszawie.
Poeta, krytyk literacki, eseista. W latach 1986-89 współredagował wydawane poza cenzurą pismo ?Wezwanie?. W 1994 roku opublikował jedną z ważniejszych książek poświęconych zagładzie ? ?Kamień graniczny?. Za książkę eseistyczną ?Twarz Tuwima? otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia 2008. Jako poeta debiutował w roku 1975 tomem wierszy ?Podróż?. Dotychczas opublikował również m.in. tomy: ?Struna? (1979), ?Płanetnik i śmierć? (1981), ?Światło jednomyślne? (1990). Zbiór wierszy ?Ta chmura powraca? (2005) znalazł się w finale Nagrody Nike. W 2009 ukazał się tom ?Powietrze i czerń? oraz, nakładem Biura Literackiego, wiersze zebrane ?Zdarte okładki. Wiersze z lat 1965?2009?. W 2011 roku został laureatem Nagrody ?Kamień?, przyznawanej podczas Lubelskiego Festiwalu ?Miasto Poezji?.

Bartosz Suwiński
Ur. w 1985, poeta, krytyk literacki, redaktor w ?Stronach?. Doktorant filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Przygotowuje dysertację o poezji Krystyny Miłobędzkiej. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe publikował m. in. w ?Kresach?, ?Frazie?, ?Toposie?, ?Polonistyce?, ?Odrze?, ?Ricie Baum? i tomach pokonferencyjnych. Debiutował zbiorem wierszy ?Sehir? (2010).

Aleksander Wójtowicz
Adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej UMCS, wykładowca. Autor książki Cogito i ?sejsmograf podświadomości?. Proza Pierwszej Awangardy (Lublin 2010).

Więcej informacji na temat ?Projektu Karpowicz? na stronach:

http://projektkarpowicz.blogspot.com/
www.miastopoezji.pl