Nagość

Kreacje Krytyczne i „Nagość” Agambena w Tajnych

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr, 8. Arkusz Odry i wrocławski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na dyskusję o eseju Giorgio Agambena Stworzenie i zbawienie (z tomu Nagość) z udziałem dr. hab. Jacka Gutorowa (Uniwersytet Opolski) oraz dr. Łukasza Musiała (Pracownia Pytań Granicznych UAM).

Kalumniator

  W rzymskim postępowaniu sądowym, w którym rola oskarżyciela publicznego była skromna, kalumnia stanowiła w oczach wymiaru sprawiedliwości zagrożenie tak poważne, że oszczercę karano, wypalając mu na czole literę K (inicjał słowa kalumniator). Jest zasługą Davida Stimillego  dowiedzenie znaczenia tego faktu dla interpretacji Procesu Kafki, w którym