W rzymskim postępowaniu sądowym, w którym rola oskarżyciela publicznego była skromna, kalumnia stanowiła w oczach wymiaru sprawiedliwości zagrożenie tak poważne, że oszczercę karano, wypalając mu na czole literę K (inicjał słowa kalumniator). Jest zasługą Davida Stimillego  dowiedzenie znaczenia tego faktu dla interpretacji Procesu Kafki, w którym to dziele pierwsze zdanie wskazuje wyraźnie, że chodzi o proces dotyczący kalumnii („Ktoś musiał fałszywie oskarżyć Józefa K., bo przecież on nic złego nie zrobił, a został pewnego dnia pozbawiony wolności”). Stimilli przypomina, że Kafka, przygotowując się do zawodu prawnika, studiował historię prawa rzymskiego, i sugeruje, że wbrew powszechnie przyjętej opinii, wywodzącej się od Maksa Broda, inicjał K. nie odnosi się do nazwiska autora, lecz do kalumnii.

Giorgio Agamben, Nagość, przełożył Krzysztof Żaboklicki, W.A.B., Warszawa 2010.