Kolportowali ulotki, drukowali książki i pisma zakazane, promowali kulturę niezależną. Organizowali angażujące całą społeczność akademicką strajki i bojkoty na uczelniach. To dzięki działaczom NZS z lat ’80-tych mamy dzisiaj samorządy studenckie, możemy uczestniczyć w ciałach kolegialnych uczelni, współdecydować o wyborze rektora. Dziś, 30 lat później, Niezależne Zrzeszenie