NZSKolportowali ulotki, drukowali książki i pisma zakazane, promowali kulturę niezależną. Organizowali angażujące całą społeczność akademicką strajki i bojkoty na uczelniach. To dzięki działaczom NZS z lat ’80-tych mamy dzisiaj samorządy studenckie, możemy uczestniczyć w ciałach kolegialnych uczelni, współdecydować o wyborze rektora. Dziś, 30 lat później, Niezależne Zrzeszenie Studentów to przede wszystkim skierowane do studentów projekty takie jak Wampiriada, Drogowskazy Kariery, czy Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej. To organizacja, której aktywnie działających członków możecie znaleźć na największych uczelniach w Polsce.

Więcej? Zapraszamy na spotkanie promocyjne z autorami książki „Od SKS do NZS”, Jolantą i Krzysztofem Popińskimi, które odbędzie się 20 marca o g. 16:00 w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2, Rynek).

Spotkanie poprowadzi Jacek Fabianowicz.