Kolejne spotkanie z cyklu „Kreacje Krytyczne” odbędzie się 14 czerwca pod hasłem „Polityka gniewu”. Zaproszeni goście – prof. Przemysław Czapliński i dr Arkadiusz Żychliński – będą rozmawiać na tematy związane z książką „Gniew i czas” Petera Sloterdijka.