Kolejne spotkanie z cyklu „Kreacje Krytyczne” odbędzie się 14 czerwca pod hasłem „Polityka gniewu”. Zaproszeni goście – prof. Przemysław Czapliński i dr Arkadiusz Żychliński – będą rozmawiać na tematy związane z książką „Gniew i czas” Petera Sloterdijka.

Miejsce i czas: księgarnia Tajne Komplety, wrocławski Rynek (Przejście Garncarskie 2); wtorek 14 czerwca, godz. 17.00.

Arkadiusz Żychliński, tłumacz książki Sloterdijka, pisze w posłowiu:

„Niechętni demaskatorzy powiedzą wnet (…) że Sloterdijk nie jest tak naprawdę ani filozofem, ani pisarzem, jako filozofowi bowiem brakuje mu wszystkiego, co jest znamieniem (uniwersyteckiego) filozofa, jako pisarzowi wszystkiego, co jest znamieniem (koncesjonowanego) pisarza (…) Na szczęście przychylni czytelnicy nie muszą się przejmować tym, jak jest naprawdę (…)”.

Przemysław Czapliński rekomenduje z kolei „Gniew i czas” w „Tygodniku Powszechnym”:

„Sloterdijk opowiada historię świata jako dzieje wielkich kolektorów gniewu (…) Książka na przemian fascynująca i irytująca!”

dr Arkadiusz Żychliński – germanista, tłumacz, literaturoznawca, związany z Pracownią Pytań Granicznych UAM. Współredaktor wydanej niedawno antologii filozoficznych odczytań Kafki („Nienasycenie”). Przełożył m.in. „Gniew i czas” Petera Sloterdijka.

prof. Przemysław Czapliński – krytyk literacki, profesor literatury współczesnej, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autor wielu głośnych publikacji historyczno- i krytycznoliterackich, m.in. „Ruchomych marginesów”, „Efektu bierności”, „Powrotu centrali” i „Polski do wymiany”.