Już w czwartek, 25 listopada ramach seminarium ?Filozoficzne i socjologiczne aspekty sporów o teraźniejszość”, wykład otwarty prof. dr. hab. Pawła Dybla.