Już w czwartek, 25 listopada ramach seminarium ?Filozoficzne i socjologiczne aspekty sporów o teraźniejszość”, wykład otwarty prof. dr. hab. Pawła Dybla.

 

Fragment artykułu „Wstęga nieświadomości”:

Jeden z ministrów spraw wewnętrznych PRL-u na przykład tłumaczył się  w latach dziewięćdziesiątych przed posłami z szeregu nieprawidłowości funkcjonowania resortu (prześladowania opozycji, działania pozaprawne itd.) zwracając się do nich zamiast „Wysoka Izbo”, „Wysoki Sądzie”. Odebrane to zostało przez nich jako zwykła pomyłka, znamienna wprawdzie, ale będąca dziełem czystego przypadku, tzn. polegająca na bezwiednym zakłóceniu na poziomie znaczących intencji mówiącego.

Zupełnie inaczej wypada jednak interpretacja w duchu lacanowskim.

Prof. dr hab. Paweł Dybel – profesor filozofii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz w Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się filozofią współczesną: hermeneutyką i psychoanalizą. Autor wielu książek, m.in.: Dialog i represja (1994); Freuda sen o kulturze (1995); Urwane ścieżki. Przybyszewski-Freud-Lacan (2000); Granice rozumienia i interpretacji. Wprowadzenie do hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (2005); Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem (2009).


Wykład odbędzie się 25 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 18:00

Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2.