Regulamin XIV Ogólnopolskiego i XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ?LIPA 2010? pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej organizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i Spółdzielni Mieszkaniowej ?Złote Łany? w Bielsku-Białej. Założenia regulaminowe: 1.Celem Przeglądu jest: przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w