ffffound.com

ffffound.com

Regulamin XIV Ogólnopolskiego i XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ?LIPA 2010? pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej organizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i Spółdzielni Mieszkaniowej ?Złote Łany? w Bielsku-Białej.

Założenia regulaminowe:

1.Celem Przeglądu jest:

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 • promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
 • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
 • zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
 • wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).
 1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
 1. Tematyka i rodzaj literacki utworów ? dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do  6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).
 1. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

 1. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2010 r.
 1. Prace należy przesłać pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni  Mieszkaniowej „Złote Łany”;

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2010.

 1. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom  równorzędne nagrody regulaminowe. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.
 1. Finał Przeglądu, obejmujący ogłoszenie wyników, wręczenie nagród połączony jest z prezentacją przez autorów nagrodzonych tekstów jak i warsztatami literackimi oraz koncertem poezji śpiewanej.
 1. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.
 1. Istnieje możliwość dofinansowania dojazdu na finał laureatom z rodzin o niskich dochodach.

10.  Finał planowany jest na 22 X 2010 r. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Złote Łany? w Bielsku-Białej ? zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

11.  Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

12.  Szczegółowych informacji udzielają: organizator (p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz e ? mailowo (p. Edyta Kwaśny) klub.best@op.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

(Informacja nadesłana).