Robert Król

[relacje] Maciej Robert i Robert Król w Tajnych Kompletach

19 marca 2014 r. w Tajnych Kompletach odbyło się spotkanie z cyklu SERYJNI POECI. Udział wzięli Maciej Robert i Robert Król. Spotkanie poprowadzili Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski. Robert Król (ur. w 1981) poeta, absolwent polonistyki na UJ. Autor książek poetyckich: ?Gatunki niegu?, ?Lida?, ?Habitat?, ?Pamięć podręczna?,

Robert Król: Dwie czternastki

Pięćdziesiąte ósme Zostawmy sprawy tego kraju i nieznane morza. Uchrońmy myśli od jeziora, skwaru i popiołów. Jakiż to wielki niesmak w deszczu przy sobocie. Jakaż to śmieszna i ponura dola przemokłych