W książce Co to jest faszyzm Maurice Bard?che zwraca uwagę, że poczynając od wczesnych lat pięćdziesiątych, renesans faszyzmu i nazizmu dźwigał przygniatającą hipotekę popełnionych zbrodni. Od tamtej pory, ilekroć mowa o odrodzeniu nazizmu, skrajnego antysemityzmu, faszyzmu, pamięć o Auschwitz, ten nieusuwalny punkt odniesienia zachodniej wyobraźni, stwarza niemożliwą