Szczególne znaczenie dla wyjaśnienia fenomenu śmiechu z filozoficznego punktu widzenia ma pogląd – który podzielali zresztą później niezliczeni komentatorzy – że często musimy się śmiać, „kiedy czego innego oczekujemy, a co innego kto powie”. Nie było to może stwierdzenie niezbyt oryginalne, niemniej jednak dzięki Cyceronowi weszło do