S.p.: szczególny rodzaj badań statystycznych ludności zamieszkałej bądź obecnej na obszarze danego kraju. Poprawnie przeprowadzony spis powinien być powszechny, imienny, bezpośredni i jednorazowy. S.p. obejmuje całą ludność według podstawowych cech demograficznych, społecznych; badanie to łączy się ze spisem mieszkań, budynków, nieruchomości, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw pozarolniczych. Spis