S.p.: szczególny rodzaj badań statystycznych ludności zamieszkałej bądź obecnej na obszarze danego kraju. Poprawnie przeprowadzony spis powinien być powszechny, imienny, bezpośredni i jednorazowy. S.p. obejmuje całą ludność według podstawowych cech demograficznych, społecznych; badanie to łączy się ze spisem mieszkań, budynków, nieruchomości, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw pozarolniczych. Spis imienny zabezpiecza uzyskanie informacji bezpośrednio od spisywanej ludności. Wreszcie spis jednorazowy ujmuje ludność według stanu na ściśle określony dzień i godzinę.

[w:] Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa 1970.