Współczesne media są środkiem masowej perswazji. Tymczasem mówi się o braku silnych i skutecznych mediów lewicowych. Mówi się również o medialnym spektaklu, polityce skandalu, jedynie medialnej – a nie rzeczywistej – demokracji. Jak zatem powinniśmy kreować lewicową tożsamość? Czy nastawienie na medialny sukces łączy się, i w jaki sposób, z