Współczesne media są środkiem masowej perswazji. Tymczasem mówi się o braku silnych i skutecznych mediów lewicowych. Mówi się również o medialnym spektaklu, polityce skandalu, jedynie medialnej – a nie rzeczywistej – demokracji. Jak zatem powinniśmy kreować lewicową tożsamość? Czy nastawienie na medialny sukces łączy się, i w jaki sposób, z realizacją lewicowych idei?

Rozmawiają: Paweł Bolek (?Nowa Gazeta Gmin?), Leszek Budrewicz (wolnyportal.pl), Łukasz Maślanka (Krytyka Polityczna), Krzysztof Mroczko (PPS), Andrzej Ziemski (?Przegląd Socjalistyczny?).

Wprowadzenie: Karol Morawski
Prowadzą: Aneta Osuch, Piotr Matejczyk

Pod patronatem: PPS
Patronat medialny: ?Nowa Gazeta Gmin?, ?Przegląd Socjalistyczny?

26 listopada (sobota) 2011 r., godz. 18.30-20.30, Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2