Różnica pomiędzy plastyką maszyny i plastyką architektury jest lub powinna być absolutnie jasna.