i84.photobucket.com

i84.photobucket.com

Różnica pomiędzy plastyką maszyny i plastyką architektury jest lub powinna być absolutnie jasna.

Dzieło architektury nie porusza się, jego problemy są problemami statyki. Można też zestawić porządek trzech plastyk. Rzeźba: zajmuje się formą zewnętrzną (statyczna).

Architektura: zajmuje się formą zewnętrzną (statyczna), ale powinna też uwzględniać relację zewnętrza i wnętrza.

Maszyneria: od chwili gdy zaczynamy traktować ją jako obdarzoną plastyką: dotyczy formy w ruchu.
[w:] Ezra Pound, Sztuka maszyny i inne pisma, przełożyła Ewa Mikina, Czytelnik, Warszawa 2003.